หน้าหลัก

การเสริมศักยภาพการสอน

ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้นำ

การเสริมศักยภาพ การสอน

การเสริมศักยภาพการสอนช่วยยกระดับทั้งนักการศึกษาและนักเรียน เพราะเมื่อครูรู้จักวิธีใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ล่าสุด ครูก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของนักเรียนได้ Apple ได้พูดคุยกับสองผู้นำด้านการศึกษา เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพผ่านการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของผู้นำ

บทสัมภาษณ์การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา

การพัฒนาครูให้มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

มาเรียนรู้ว่า ประวิตย์ ศรีหนองหว้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประเทศไทย สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการแบ่งปันระหว่างครูและผู้นำอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร

บทสัมภาษณ์การศึกษาระดับอุดมศึกษา

การสอนของเราควรเกี่ยวข้องกับวิธีที่เราต้องการให้ผู้คนเรียนรู้อย่างแท้จริง

มาเรียนรู้วิธีการที่ Michael Mills รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาของ University of Central Arkansas สำรวจว่าการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการตัดสินนั้น สามารถกระตุ้นให้ครูเริ่มใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้อย่างไร

เครื่องมือและแหล่งข้อมูลเพื่อ
เสริมศักยภาพการสอน

เริ่มต้นใช้งาน iPad และ Mac กับ Apple Teacher

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple Teacher

ทำความรู้จักกับ Apple Learning Coach โปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโค้ชนักการศึกษา

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple Learning Coach

สำรวจแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple สำหรับโรงเรียนของคุณ ทั้งแบบออนไลน์และพบปะด้วยตนเอง

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ Apple

ดูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ Apple กับการศึกษา

เพิ่มศักยภาพให้นักการศึกษาในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และกำหนดนิยามความสำเร็จของตนเองด้วยเทคโนโลยีจาก Apple

Apple กับการศึกษา

แชร์ได้เลย

แชร์หน้านี้และช่วยให้คนอื่นๆ ได้รู้จักกับ Apple Education Community