Hem

Kom igång i Keynote

Anpassa text med bilder

Kom igång i Keynote

Öppna ett nytt Keynote-dokument där du kan skapa din design.

Beräknad tidsåtgång för den här handledningen:

5 min

Steg 1

Öppna Keynote.

Tryck och håll kvar på Keynote-symbolen tills menyn visas.

Steg 2

Tryck på Ny presentation.

Steg 3

Tryck på temat Enkel vit.

Steg 4

Tryck på Format.

Steg 5

Tryck på Layout.

Steg 6

Svep uppåt på menyn och tryck på Tom längst ner i menyn.

Steg 7

Tryck på Format en gång till för att stänga menyn.