Hem

Fyll i text med bilder

Anpassa text med bilder

Fyll i text med bilder

Nu ska du få lära dig att fylla text med en bild.

Beräknad tidsåtgång för den här handledningen:

15 min

Lägg till en textruta.

Lägg till, flytta runt och ändra storlek på textrutan i Keynote-bilden.

Steg 1

Tryck på Former.

Steg 2

Tryck på Text för att lägga till den på presentationsbilden.

Steg 3

Tryck på och dra i en blå prick för att göra textrutan större.

Steg 4

Tryck på och dra i textrutan för att flytta den.

Steg 5

Tryck på Format.

Steg 6

Tryck på Text.