Whakaraupapa i ngā kūoro.

Ko te tīno kaupapa mo aku ākonga ko te ako i ngā kūoro. He rauemi tēnei hei momo "follow up activity" mo te pānui me te tuhituhi hoki.


This is a kūoro activity that I created as a follow up activity for Tuhituhi and Pānui.

Attachments

There are no replies.