Hem

Redigera din bild

Skapa popkonst

Redigera din bild

Använd redigeringsverktygen i appen Bilder till att skapa en svartvit bild med hög kontrast.

Beräknad tidsåtgång för den här handledningen:

5 min

Steg 1

Öppna Bilder. Välj den bild som du gillar mest.

Steg 2

Tryck på Mer om du vill skapa en kopia av bilden.

Steg 3

Tryck på Duplicera. Kopian sparas i bildbiblioteket.

Steg 4

Tryck på Ändra.

Steg 5

Rulla till Mättnad i redigeringseffekterna.

Steg 6

Dra reglaget till –100 för att ta bort all färg i bilden.

Steg 7

Rulla till Kontrast.

Steg 8