Hem

Färglägg och rita på dina bilder

Skapa popkonst

Färglägg och rita på dina bilder

Nu ska du få använda Märkning i appen Bilder för att skapa ett snyggt porträtt i popkonststil.

Beräknad tidsåtgång för den här handledningen:

15 min

Färg.

Du ska få lägga till en färgglad bakgrund med märkpennan.

Steg 1

Tryck på Märkning .

Tips

Flytta eller minimera verktygsfältet om det är i vägen.

Steg 2

Tryck på märkpennan.

Steg 3

Tryck en gång till för att öppna inställningarna.

Steg 4

Välj den mellantjocka spetsen.

Steg 5

Dra reglaget åt höger för högsta opacitet.