Hem

Planera din effekt

Skapa grönskärmseffekter

Planera din effekt

För att skapa en övertygande visuell effekt måste man skapa en översikt eller en skiss av hur två bilder kan förenas till en.

Beräknad tidsåtgång för den här handledningen:

5 min

Steg 1

Öppna Anteckningar.

Steg 2

Tryck på Ny anteckning , skriv Plan för grönskärm och tryck på returknappen.

Steg 3

Lägg till följande frågor i anteckningen:

  • Vad är det som händer?
  • Hur ser miljön ut?
  • Är det inomhus eller utomhus?
  • Är det dag eller natt?

Steg 4

Svara på frågorna.

Då kan du enklare bestämma var du ska ta dina bilder och vad du behöver för att förbereda dig, till exempel rekvisita eller kläder.

Steg 5

Tryck på Märkning . Rita under svaren på frågorna – med fingret eller med Apple Pencil – hur den slutliga effekten skulle kunna se ut.