Hem

Ta två bilder

Skapa grönskärmseffekter

Ta två bilder

Nu när du har gjort en plan kan du gå vidare för att spela in bak- och förgrundsbilder.

Beräknad tidsåtgång för den här handledningen:

10 min

Ändra kamerainställningarna.

När du har rätt kamerainställningar kan du enklare komponera dina bilder. Ställ in din enhet så att du kan börja ta bilder.

Steg 1

Tryck på Inställningar på hemskärmen.

Steg 2

Rulla ner och välj Kamera och tryck sedan på Rutnät.

Fånga bakgrunden.

Bakgrundsbilden bidrar till stämningen i scenen.

Steg 1

Fäst din iPad på ett stativ och rikta den mot en lämplig bakgrund.

Tips

Du kan även stötta upp din iPad med till exempel en trave böcker.

Steg 2

Öppna Anteckningar.